В Атырау Представители Европейского Союза в Казахстане и Посольства США откровенно поговорили с Максом Бокаевым и другими активистами, чтобы узнать их мнение о реформах и растущей роли гражданского общества в Казахстане

Қазақстандағы Еуропалық Одақ пен АҚШ Елшілігінің өкілдері кеше Атырауда Макс Боқаевпен және басқа белсенділермен ашық сөйлесіп, олардың реформалар мен азаматтық қоғамның өсіп келе жатқан рөлі жайында пікірлерін тыңдады. Қатысқан өкілдер ЕО/АҚШ тарапынан Қазақстандағы сөз бостандығын қолдайтындарын айтты.
***
Вчера в Атырау Представители Европейского Союза в Казахстане и Посольства США откровенно поговорили с Максом Бокаевым и другими активистами, чтобы узнать их мнение о реформах и растущей роли гражданского общества в Казахстане. Представители подчеркнули поддержку ЕС и США в вопросе свободы самовыражения в Казахстане.
***
EU Delegation and US Embassy representatives had frank discussions in Atyrau yesterday with Maks Bokayev and other activists, to hear their perspectives on reforms and the growing role of civil society in Kazakhstan. Representatives underscored EU/US support for free expression in Kazakhstan.
 
European Union in Kazakhstan
 

https://www.facebook.com